Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft
Версия 1.6.00.18681
Лиценз
Безплатно
Оценка
(1)
Размер
1.41 MB
Изтеглете
Проверена сигурност
Изтеглете
Проверена сигурност
Избор на редактора: Microsoft Teams 1.6.00.18681

As countless office jobs migrate to home residences, the need for a collaborative work program has never been greater. Thanks to Microsoft Teams, organizations can keep things running perfectly smoothly, whether employees are in the office or working from home.

Microsoft Teams is a collaborative platform designed to help teams create, share, and edit content in real time. The all-encompassing program allows Microsoft users to work through Word, Excel, and PowerPoint, while simultaneously being able to chat and share suggestions.

However, Team’s utility extends far beyond just collaborative work sessions, as the powerhouse platform gives users the chance to call, video chat, and host conferences for groups as small as 2, broadcasting live events to as many as 10,000 active viewers.

Whether employees are bouncing ideas off one another through video chats, modifying a shared Word document, or broadcasting live company meetings, Microsoft Teams is just the app to ensure that employees have every resource they need to be successful from the office or at home.

Платформа за съвместно работно пространство, предназначена за споделяне, създаване и видеоконференции.

В наши дни безброй работни места мигрират от офис помещения към домашен офис, с което необходимостта от програми за съвместна работа става все по-голяма. Благодарение на Microsoft Teams, организациите могат да са сигурни, че нещата ще работят идеално, независимо дали служителите са в офиса или работят от дома.

Microsoft Teams е платформа за съвместна работа, предназначена да помогне на екипите да създават, споделят и редактират съдържание в реално време. Всеобхватната програма позволява на потребителите на Microsoft да работят чрез Word, Excel и PowerPoint, като същевременно могат да комуникират и споделят предложения.

Помощната програма Teams се простира далеч отвъд само съвместните работни сесии, тъй като платформата за домашен офис дава възможност на потребителите да се обаждат, провеждат видео връзки и да организират конференции за групи от дори само двама до излъчване на събития на живо за до 10 000 активни зрители.

Независимо дали служителите обменят идеи чрез видео разговори, модифицират споделен документ на Word или излъчват фирмени срещи на живо, Microsoft Teams е приложението, което гарантира, че служителите разполагат с всички необходими ресурси, за да са успешни в офиса или у дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сътрудничество в реално време – Споделяйте, създавайте и редактирайте документи с колегите с опциите за съвместен екип на Microsoft Teams. Използвайте ключови приложения на Microsoft Office като Word, Excel и PowerPoint за лесно сътрудничество и изграждане на съдържание.
• Самостоятелни и групови видео разговори – Провеждайте видеоконференции с колеги по двойки или инициирайте видеоконференции за цялата компания, които могат да включват до 10 000 членове на Microsoft наведнъж. С Teams организациите могат да показват събития на живо, уеб семинари, срещи и много повече на служителите си, независимо къде са разположени те по целия свят.
• Първокласна сигурност – Работете заедно със съотборници и колеги, без да компрометирате сигурността на вашата компания или проекти. С Microsoft Teams организациите могат да разчитат на многофакторно удостоверяване, криптиране и вградени възможности за предотвратяване на загуба на данни и гарантиране, че всеки проект е защитен по всяко време.

Улеснете работата от разстояние на вашата организация днес с Microsoft Teams.

Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft
Версия 1.6.00.18681
Лиценз
Безплатно
Оценка
(1)
Размер
1.41 MB
Изтеглете
Проверена сигурност

Добавете оценка - отнема секунда

0
Вашата оценка
Оценка
3.5/5
(1 рейтинги)