Slack

Slack

Slack Technologies Inc
Версия 4.33.73
Лиценз
Безплатно
Оценка
(0)
Размер
109.00 MB
Изтеглете
Проверена сигурност
Изтеглете
Проверена сигурност
Избор на редактора: Slack 4.33.73

Slack is one of the best project management/communication platforms out there! This platform connects people that need to collaborate on a daily basis. It also provides them with the tools they need to do their jobs better. Slack has channels where teams gather, and they can be organized in any way, by location, company, department, project, or in any other way.

It has a clear user interface where you always get information that is relevant to you. These channels can also be public for other team members to get updates on specific projects, if necessary.  For example, sales and marketing teams need to communicate frequently. They need to know what the other team is doing to prepare for their part in a better way.

Slack can be used to centralize data from many different applications that you use in your team. You can also add files and sync notifications. Everything is put in one place, so there is no need for employees to juggle different tools or dashboards. Employees can get all relevant information with context, making it easier for them to make decisions.

Slack also saves all data that is shared so that companies can build their knowledge base automatically without any effort. It’s a simple and effective tool that allows users to get the information they need regularly.

At the same time, Slack is an excellent tool for managers who need to keep track of progress and ensure that all the projects are going in the right direction.

Slack е една от най-добрите платформи за комуникация и управление на проекти, която може да намерите!

Тази платформа свързва хората, които ежедневно работят заедно. Освен това, предоставя инструментите, от които се нуждаят, за да вършат работата си по-добре. Slack предлага канали за срещи на екипи, които могат да бъдат организирани по всеки начин, по местоположение, фирма, отдел, проект или редица други категории.

Интерфейсът е лесен за употреба и винаги предоставя релевантната за вас информация. Тези канали могат да бъдат и публични, което би позволило на членовете на други екипи да се информират за прогреса на различни проекти, ако това се докаже необходимо.

Например, екипите от продажби и маркетинг трябва да комуникират често. Те трябва да знаят какво прави другия екип, за да се приготвят за собствените си действия по-добре.

Освен това Slack може да бъде ползван и за да централизира данните от много други приложения, които Вие и екипа Ви ползвате. Можете да добавяте файлове и да синхронизирате известията. Всичко нужно на едно място. По този начин не би било наложително да жунглирате между различни инструменти и информационни табла.

Служителите могат да получат всичката нужна информация с контекст, което би улеснило решенията, които трябва да вземат.

Също така, Slack запаметява данните, които биват споделяни, за да могат фирмите да изграждат база данни без да полагат усилия за това. Това е семпъл и ефективен инструмент, който държи потребителите си в крак с информацията, от която се нуждаят регулярно.

В същото време Slack е отлично средство за мениджъри, които трябва да следят прогреса на служители и да гарантират успешния ход на проектите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
● Нов фийд за активност
● Известия
● Различни възможности за споделяне на файлове
● Чат
● Видео конференции
● Обаждания
● Управление на проекти/задачи
● Теми за дискусии
● Разнообразие от възможности за интеграция на софтуери от трети страни

Slack е сред най-популярните средства за комуникация в съвременните бизнеси. Изтеглете приложението и вижте защо!

Slack
Slack
Slack Technologies Inc
Версия 4.33.73
Лиценз
Безплатно
Оценка
(0)
Размер
109.00 MB
Изтеглете
Проверена сигурност

Добавете оценка - отнема секунда

0
Вашата оценка
Оценка
0.0/5
(0 рейтинги)