Telegram for Desktop

Telegram for Desktop

Telegram LLC
Версия 4.8.5
Лиценз
Безплатно
Оценка
(2.7K)
Размер
39.40 MB
Изтеглете
Проверена сигурност
Изтеглете
Проверена сигурност
Избор на редактора: Telegram for Desktop 4.8.5

Telegram for Desktop remains in its early stages, and many important aspects of it remain unclarified. The Russian developers of the program have said nothing about the methods used for the encryption of the conversations of its users. So, while the chats taking place on the software may be secure, nobody can be certain of this fact. Another issue seems to be the focus on its speed. Although its creators have claimed that it is both exceptionally fast and well functioning, there seems to be no significant difference between it and other chat applications.

Regardless, those who use Telegram for iOS or Android may like having their favorite mobile messaging service on their computers. While its status as the desktop version of Telegram for mobile devices is unofficial, its appearance fits nicely with it. Upon installing the software, users must enter the phone number that is associated with their Telegram account. Once completed, the app functions identically to how it would on a mobile phone. While Telegram mobile users are likely to appreciate it, this new addition doesn’t really offer WhatsApp users sufficient reason to make the transition.

Изведете телеграмната си комуникация на своя лаптоп или десктоп компютър

Telegram за десктоп компютри остава в ранните си стадии на разработка и много важни аспекти от него остават незнайни. Например, руските му разработчици не казват нищо за методите, които програмата използва, за да криптира дискусиите на нейните потребители. Това означава, че докато чатовете в рамките на самия софтуер може и да са защитени, никой не може да е сигурен дали това наистина е така. Друг проблем изгледа е фокусирането върху бързината на софтуера. Въпреки че създателите му се кълнат в невероятната бързина на продукта си, както и в неговата функционалност, на практика изглежда няма особена разлика между това и други чат приложения.
Въпреки това, тези които използват Telegram за iOS или Android, може да се зарадват на възможността да пренесат любимите си мобилни съобщителни услуги на компютрите си. Докато статута на програмата като десктоп версия на Telegram за мобилни устройства е неофициален, нейния изглед добре пасва на настолните компютри. След инсталиране на софтуера, потребителите ще трябва да въведат номера, който са асоциирали със своя Telegram акаунт. Веднъж след като тази първоначална стъпка е извършена, приложението ще започне да работи, както би работило на мобилен телефон. Докато мобилните ползватели на Telegram най-вероятно ще я харесат, тази нова добавка евентуално няма да даде на потребителите на WhatsApp основателна причина да се прехвърлят на Telegram.

Telegram for Desktop
Telegram for Desktop
Telegram LLC
Версия 4.8.5
Лиценз
Безплатно
Оценка
(2.7K)
Размер
39.40 MB
Изтеглете
Проверена сигурност

Добавете оценка - отнема секунда

0
Вашата оценка
Оценка
3.1/5
(2.7K рейтинги)